Turlandets bestyrelse 2019

Fra generalforsamlingen i Huset på Næsset den 9.05.2019

Beretning Turlandet 2018 til 9. maj 2019

Bestyrelsens beretning på Turlandets generalforsamling i Huset på Næsset den 9.05.2019

Generalforsamling 9. maj 2019 referat

Referat Generalforsamling Turlandet Tuse Næs 8.05.18

Bestyrelsen består af Alice Faber (fm), Charlotte Lyngholm (næstfm.), Anni Svenden (kasserer), Finn Bjerregaard, Kirsten Nielsen (sekretær) og suppleanter Susanne Thyboe og Flemming Andersen.

Beretning Turlandet Tuse Næs 2017

Turlandets beretning ved Formanden Alice Faber på generalforsamlingen den 8. maj 2018.

Vedtægter Turlandet 4.05.17

Foreningens formål er at skabe opmærksomhed omkring Næssets oplevelseskvaliteter og potentialer som besøgsmål for turister såvel som sommerhusgæster og beboere på Tuse Næs og Næssets nærområder.

Skaf medlemmer til Turlandet

SKAF MEDLEMMER

Medlemskab af Turlandet koster 100 kr. pr år pr person

Indbetaling på reg. nr. 5037 konto nr. 1528634 – husk navn, adresse & e-mail

Kasserer er Anni Svendsen: bavnen4@hotmail.com                                          

Dataforskrift Turlandet Tuse Næs Maj 2018

Persondatalovgivningen - vi passer på dine oplysninger.
Ny persondatalovgivning: Pga ny lovgivning på persondataområdet har Turlandet Tuse Næs udarbejdet dataforskrift. Se venligst PDF her.