Generalforsamling og foredrag den 16.08.21

Foredrag kl. 19- 20 i Huset på Næsset: Tuse Næs' fremtid. Alle er velkomne.

Foredrag - alle er velkomne - generalforsamlingen i Turlandet Tuse NæsHuset på Næsset, Udbyvej 52, Udby, Tuse Næs den 16. august 2021

Åbent fra kl. 17, så der er mulighed for at se udstillingen i Huset.


Spisning
Kl. 18: Smørrebrød i Huset bestilles hos Susanne Thyboe på mail: susannethyboe@hotmail.com inden den11. august. Smørrebrød koster pr. stk. 20 kr. Drikkevarer kan købes.


Foredrag Kl. 19: Kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk Lars Quist fortæller om hans syn på ”Tuse Næs - de næste 10 år” Foredraget er åbent for alle - også ikke medlemmer.


Generalforsamling


Kl. 20.15: Generalforsamling for medlemmer af Turlandet.

 

Program generalforsamling 16.08.21

Program og dagsorden for generalforsamlingen for Turlandet Tuse Næs den 16.08.21 i Huset PÅ Næsset.

NYHEDSBREV FRA TURLANDET TUSE NÆS APRIL 2020

 Kære medlemmer af Turlandet Tuse Næs.

Vi i bestyrelsen håber, at alle er raske og er ved godt mod i disse tider med corona-sygdommen.

Det er ved at være tid, hvor vi skal indkalde til den ordinære generalforsamling, nemlig en måned inden den 5. maj 2020, hvor generalforsamlingen skulle finde sted. Da vi ikke kan forsamles, har vi i bestyrelsen truffet den afgørelse at aflyse generalforsamlingen i år. Se vedhæftede aflysning, som vores formand Alice Faber har skrevet.

Jeg medsender også Alice Fabers beretning, hvor hun oplyser om alle de arrangementer, som Turlandet har planlagt at afholde i 2020. Arrangementerne er enten aflyst eller udsat. Det piner os meget, men vi er ikke herre over den situation, som vi befinder os i.  Beretningen indeholder også orientering om, hvad der har været af arrangementer i 2019.

Turlandets regnskab for 2019, som vores kasserer Anni Svendsen udarbejder, forventes udsendt til alle medlemmer inden den 5. maj 2020.

Skulle der være nogle af Turlandets medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent for 2020, vil vi i bestyrelsen være taknemmelige, hvis kontingentet kr. 100,000 pr. person betales til Nykredit Bank, konto nr. 5479 3953596 snarest.  

Hørby, den 1. april 2020.                                                                                                          På bestyrelsens vegne                                                                                                    Kirsten Nielsen

AFLYSNING af året generalforsamling 5 05 20

AFLYSNING af året generalforsamling tirsdag den 5. maj 2020
Håber I alle har det godt i disse vanskelige Corona tider samtidig med at foråret viser sig på smukkeste vis her på Tuse Næs. Se pdf

Beretning Turlandet Tuse Næs 2019

Beretning Turlandet Tuse Næs 2019 - generalforsamling udskydes til maj 2021 Se pdf

Regnskab for Turlandet 2019

Regnskab for Turlandet Tuse Næs 2019

Turlandets bestyrelse 2020

Fra generalforsamlingen i Huset på Næsset den 9.05.2019

Beretning Turlandet 2018 til 9. maj 2019

Bestyrelsens beretning på Turlandets generalforsamling i Huset på Næsset den 9.05.2019

Generalforsamling 9. maj 2019 referat

Referat Generalforsamling Turlandet Tuse Næs 8.05.18

Bestyrelsen består af Alice Faber (fm), Charlotte Lyngholm (næstfm.), Anni Svenden (kasserer), Finn Bjerregaard, Kirsten Nielsen (sekretær) og suppleanter Susanne Thyboe og Flemming Andersen.

Beretning Turlandet Tuse Næs 2017

Turlandets beretning ved Formanden Alice Faber på generalforsamlingen den 8. maj 2018.

Vedtægter Turlandet 4.05.17

Foreningens formål er at skabe opmærksomhed omkring Næssets oplevelseskvaliteter og potentialer som besøgsmål for turister såvel som sommerhusgæster og beboere på Tuse Næs og Næssets nærområder.

Skaf medlemmer til Turlandet

SKAF MEDLEMMER

Medlemskab af Turlandet koster 100 kr. pr år pr person

Indbetaling på reg. nr. 5037 konto nr. 1528634 – husk navn, adresse & e-mail

Kasserer er Anni Svendsen: bavnen4@hotmail.com                                          

Dataforskrift Turlandet Tuse Næs Maj 2018

Persondatalovgivningen - vi passer på dine oplysninger.
Ny persondatalovgivning: Pga ny lovgivning på persondataområdet har Turlandet Tuse Næs udarbejdet dataforskrift. Se venligst PDF her.