Æblefestival 2019

Her er det endelige program for Æblefestivalen 2019 i nyt layout. I pdf format med aktive links.

LUTTER ÆBLER 5.6.okt. 2019 e-pub

Her er E-publikation til program 1 for LUTTER ÆBLER 2019: https://issuu.com/auroraflugt/docs/lutter__bler_2019_program_1

 

FORSLAG: Ildsjælepris til Anita & Kaj - Tuse Næs

VIL DU STØTTE TURLANDETS INDSTILLING TIL NVE's ILDSJÆLEPRIS PÅ 25.000 KR?

så skal du udfylde skema på seas-nve: https://www.seas-nve.dk/koncernen/ansvarlighed/ildsjaelepris/indstil-kandidat

Du kan bruge nedenstående i skemaet. Del gerne med andre.

SIDSTE FRIST FOR INDSTILLING ER 1. OKTOBER 2019.

Turlandet Tuse Næs foreslår:

Hvilke ildsjæle vil du nominere?

Anita Nielsen og Kaj Olsen Hvidegård, Udbyvej 25, Tuse Næs, 4300 Holbæk For deres arbejde med Huset på Næsset og Spirefestivalen

 

Hvorfor fortjener de donationen?

 

De har fortjent ildsjæleprisen for deres store engagement på Tuse Næs med 1. Huset på Næssets koncerter og de mange forskellige arrangementer og 2. Spirefestivalen, som Tuse Næs og omegn har glæde af. Huset på Næsset og Spirefestivalen udvikler sig hele tiden. Spirefestivalen inddrager mange unge kunstnere. Anita Nielsen har været formand for foreningen Huset på Næsset fra dets start og yder en stor indsats. De investerer begge deres tid på at hjælpe med at forberede og afholde koncerter i Huset og Spirefestivalen, som til august for 10. gang finder sted på slægtsgården i Udby, hvor de bor. De lægger jord til camping og kunstpark. De er initiativrige og åbne over for næsten alle ideer og projekter. Alle kan byde ind, hvis de selv tager ansvaret. De er altruistiske, imødekommende og hjælpsomme. Gæstfrihed er også et prædikat. Deres hjem er åbent. Deres engagement kommer det lokale fællesskab til gode. Deres arbejde berører hundredvis af mennesker hvert år. De har fortjent Ildsjæleprisen

 

Turlandet Tuse Næs Arrangementer 2019

Naturvandring i Hønsehalsskoven 2. juni kl 13-16
Tur til Fugledegård ved Tissø 19. juni kl. 16.30-21 tilmelding nødvendig inden 12. juni.
Nøj, det er for børn - den 8. september kl. 13-15
Se pdf

Folderlink

Turlandet Tuse Næs mange foldere udarbejdet af Finn Bjerregård finder du her på Folderlink: 

http://www.turinaturen.dk/440867248

Her er også oversættelser til engelsk og tysk.

Foredrag i Huset på Næsset den 9.05.2019 Turlands arrangement

Foredrag af Henning Wallin Olsen Vision for Tuse Næs

Foredrag af Henning Wallin Olsen om Vision for Tuse Næs før Turlandets generalforsamling den 9.05.2019

LUTTER ÆBLER 2019 TUSE NÆS er 5.og 6.oktober - Se sidste års æblefestival nedenfor:

Æblefestivalen LUTHER ÆBLER 68 er slut. En festival hvor vi blandede Martin Luther King Jr., Æbler og Ungdomsoprøret 1968 og drømmene om et bedre samfund. Beskrivelse af dagene i ord og fotos af TF.

Med Kajak omkring Tuse Næs

Kajakkort med turforslag i tre fjorde. Med infopunkter og pausepladser. Udarbejdet af biolog Finn Bjerregaard for Turlandet Tuse Næs.

Fiskesafari 1+2

Fiskesafari omkring Tuse Næs: Ture i den lokale natur. Med Infopunkter og fiskesteder. Udarbejdet af biolog Finn Bjerregård.

Tornehagen Tuse Næs er godt sted at fiske efter hornfisk.

10 cykel- og vandreture på Tuse Næs

Tag på cykel- eller vandretur på halvøen Tuse Næs, der ligger nord for Holbæk by. Tuse Næs er omringet af de tre fjorde: Holbæk Fjord, Isefjord og Lammefjorden.

Alle turene kan downloades fra Visit Holbæks hjemmeside. Her er link til de 10 brochurer udarbejdet af biolog Finn Bjerregaard for Turlandet Tuse Næs: 

https://www.visitholbaek.dk/holbaek/10-cykel-og-vandreture-paa-tuse-naes 

Svanerne ved Pumpestationen i Audebo

Udsigt fra Lindebjergvejs bakker mod Lammefjorden mod nord

Det er æblernes tid

Besøg Tuse Næs på: http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes

Turlandets formål

Foreningens formål er at skabe opmærksomhed omkring Næssets oplevelseskvaliteter og potentialer som besøgsmål for turister såvel som sommerhusgæster og beboere på Tuse Næs og Næssets nærområder.

Kontakt

Angående medlemskab: Henvend dig til kasserer

Anni Svendsen: bavnen4@hotmail.com

 

Du er altid velkommen til at kontakte

Alice Faber på alicegfaber@gmail.com eller telefon 2874 1636 eller

Charlotte Lyngholm: mail@lyngholmlandsted.dk telf 2096 2030

Følg os på VisitHolbæk: http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Besøg os på Facebook: https://www.facebook.com/DetSkerPaaTuseNaes/ 

Æblefestival på Tuse Næs 2016: https://www.facebook.com/Aeblefestival/ 

Æblefestival 2017 E-pub: Link

EU Landbrug og udvikling af Landdistrikter: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da 

Støtter Turlandet

Bliv medlem af Turlandet

Holbæk Kommune støtter Turlandet Tuse Næs